Öronakupunktur är en behandlingmetod där punkter i ytterörat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Dessa punkter motsvarar kroppens olika delar och organ. När en reflexpunkt på örat stimuleras får det, via nervbanor och meridianer, en effekt på motsvarande organ och olika rubbningar kan balanseras.

Jag använder oftast så kallade frö- eller kulplåster i stället för nålar. Det blir då ett tryck över akupunkturpunkten som man sedan själv stimulerar. Behandlingsperioden förlängs då, eftersom plåstren sitter kvar flera dagar.

Öronakupunktur kan bl.a. användas vid oro, stress, ångest, nedstämdhet, utmattningsdepression & sömnproblem. 

Jag har gått flera kurser i öronakupunktur för Dr Lei Wang i Göteborg, och har även gått utbildning i sk NADA-behandling för leg. sjuksköterska Kajsa Landgren i Helsingborg. 

NADA-behandling används bl.a. inom psykiatrin vid abstinensbesvär vid olika former av beroende, t.ex. alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende. Även vid posttraumatiskt stressyndrom. NADA är en förkortning av National Acupuncture Detoxification Association.