Clearing är en form av rening & rensning av energier. Man kan både cleara människor & djur (personlig clearing), men även hem & arbetsplatser (space clearing).

Personlig clearing:

Hur vet du att du behöver en personlig energi clearing?

© Maria Johansson

© Maria Johansson

 • Du har återkommande negativa tankar.
 • Du har varit tillsammans med otrevliga människor eller upplevt svåra händelser.
 • Du är trött hela tiden och saknar energi.
 • Du har sömnsvårigheter.
 • Du håller på att gå igenom en skilsmässa eller har relationsproblem.
 • Du funderar på att byta karriär.
 • Du har förlorat en nära och kär
 • Du står inför ett stort beslut eller en stor förändring i ditt liv


Fördelar med personlig clearing:

 • Du känner dig lättare, som om en tyngd har lyfts från dina axlar
 • Du släpper lätt negativa tankar när de dyker upp
 • Du får bättre fokus och koncentration
 • Du känner dig motiverad
 • Ökat självförtroende
 • Du kan ta konflikter på ett för dig lättare sätt
 • Du sover bättre


Clearing kan även ha positiva fysiska effekter, bl.a. på grund av att vissa känslor kan skapa spänningar i kroppen.

Under en personlig clearing clearar jag flera olika energifält. Det är en mjuk, men ändå effektfull form av energirensning/rening, som frigör och löser upp gammal stress som du samlat på dig genom livet, och som fortfarande påverkar dig.

Man kan även få clearing på distans, via telefon eller Zoom.

Ancestral clearing:

Denna personliga clearing löser upp och hjälper dig att släppa påverkan, "arv", från släkten bakåt i tiden. Detta kan hjälpa dig att hela på väldigt djup nivå, från något som inte var ditt till att börja med.

Man kan clearar på moderns och faderns sida. 

Rekommenderas att du först har fått några "vanliga" personliga clearingar.

Personlig clearing kring tidigare liv:

Tidigare liv kan påverka ditt nuvarande liv. Jag letar upp ett tidigare liv som är relevant för dig att cleara just nu, eller du kommer med önskemål om ett speciellt tidigare liv du känner till som jag clearar kring.

-------------

Space clearing:

Du kan behöva en space clearing om t.e.x:

 • det lätt samlas saker på hög på vissa ställen, men du har inget ork att ta itu med det
 • du, dina familjemedlemmar eller husdjur undviker att vistas på vissa ställen
 • du har svårt att sova
 • du tappar all ork när du kommer hem
 • om du planerar att flytta och sälja ditt hus
 • om du är nyinflyttad, i gammalt hus eller nybyggt spelar ingen roll
 • angrepp av insekter, gnagare
 • du trivs inte med dina grannar
 • du har gått igenom en stor förändring i ditt liv, som t.ex. en skilsmässa eller dödsfall i familjen
 • nånting i huset känns inte riktigt bra
 • du har bott länge på stället
 • du misstänker att där kan finnas ett spöke
 • du ska komma hem med en baby
 • du har mycket ärvda möbler eller möbler från auktioner, loppis

Space clearing är en effektiv metod att lösa upp och rensa ut emotionell stress som lagrats i ditt hem eller på ditt kontor, och som har en negativ effekt på ditt dagliga liv.

I space clearing clearar man, förutom emotionell stress, även jordenergier (som tex förkastningslinjer, magnetiska fält) & elektromagnetiska fält (t.ex. från rauter och dator).

Dessutom ingår personlig clearing för alla som bor i hemmet, även husdjuren.

Några resultat du kan uppleva efter en space clearing:

 • Utrymmet känns lättare och luftigare
 • Lätt att vistas i utrymmen du tidigare inte kunde vara i, använda 
 • Lättare att hålla röran borta
 • Om du planerar att sälja huset/lägenheten, så lockas potentiella köpare lättare dit, och får en positivare känsla för platsen
 • Några klienter har rapporterat förbättringar i relationer, finanser och hälsa
 • Bättre sömn
 • Förbättrad fokus
 • Bättre energiflöde i utrymmena som gör det lättare att komma vidare i livet